POSTURI la Direcţia Copilului, Primăria Alba Iulia, şcoli şi alte instituţii publice din Alba. Condiţii

Mai multe posturi sunt vacante îm această perioadă în instituţii publice din judeţul Alba. Candidaţii interesaţi de aceste locuri de muncă trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.


Posturi vacante şi condiţii de participare la concurs:


Primăria Municipiului Alba Iulia


consilier clasa I, gradul profesional debutant


Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI): ştiinţe inginereşti; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: nu este cazul; cunoştinţe de operare PC – nivel superior program AutoCAD, Microsoft Office.


consilier, clasa I, gradul profesional principal


Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI): ştiinţe inginereşti; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării fiineţiei publice: minimum 5 ani; cunoştinţe de operare PC – nivel superior program AutoCAD, Microsoft Office.


consilier clasa I. gradul profesional superior


Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite eu diplomă, respectiv studii superioare, absolvite cu diploma de licenţa sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI): ştiinţe inginereşti; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani; cunoştinţe de operare PC – nivel superior program AutoCAD, Microsoft, Office.


Data limită pentru depunerea dosarelor: 29 noiembrie 2017, ora 15.00


Concurs: 11 decembrie 2017, ora 11.00: proba suplimentară eliminatorie de testare a cunoştinţelor de operare PC – nivel superior program AutoCAD, Microsoft Office; 12 decembrie 2017, ora 11.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.


Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, et. 2 din Calea Moţilor nr. 5A, județul Alba, Telefon: 0258/819.462.


Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Alba


medic primar specialitatea psihiatrie 1/2 post (0,5 normă)


medic primar specialitatea psihiatrie 1/2 post (0,5 normă)


– medic specialist specialitatea psihiatrie 2 posturi


medic 5 posturi


inspector de specialitate debutant


infirmier debutant 5 posturi


Condiţii pentru posturi:


medic/ medic specialist/medic primar: studii superioare de specialitate, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul medical; adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional în specialitatea: medicină de familie, recuperare, psihiatrie, medicină intenta sau medicină generală; certificat de membru al Colegiului Medicilor din Romania vizat pe anul în curs.


inspector de specialitate debutant: studii superioare absolvite eu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul socio-uman, specializarea pedagogie socială, psihopedagogie specială sau pedagogie de recuperare.


infirmier debutant: studii generale, absolvite cu diplomă; curs de calificare infirmier sau adeverinţă de înscriere la un astfel de curs, organizat de furnizori autorizaţi de formare profesionala acreditaţi care să fie în derulare şi să se desfăşoare în termen de maximum 12 luni de la data înscrierii la curs.


Data limită pentru depunerea dosarelor: 4 decembrie 2017, ora 16.00


Concurs: 12 decembrie 2017, ora 11.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.


Centrul de îngrijire şi Asistenţă Gârbova


infirmier debutant


– muncitor calificat IV (bucătar)


Locuinţa Protejată pentru persoane cu handicap nr. 3 Gârbova:


– infirmier debutant (2 posturi)


Locuinţa Protejată pentru persoane cu handicap nr. 13 Gârbova:


– infirmier debutant.


Centrul de îngrijire şi Asistenţă Baia de Arieş:


– infirmier debutant (2 posturi)


– terapeut ocupaţional debutant


– medic.


Condiţii pentru posturi:


infirmier debutant: studii generale, absolvite cu diplomă; curs de calificare infirmier sau adeverinţă de înscriere la un astfel de curs, organizat de furnizori autorizaţi de formare profesionala acreditaţi care să fie în derulare şi să se desfăşoare în termen de maximum 12 luni de la data înscrierii la curs


muncitor calificat IV (bucătar): studii generale, absolvite cu diplomă; curs de calificare bucătar organizat de furnizori autorizaţi de formare profesională, acreditaţi


terapeut ocupaţional debutant: studii superioare de specialitate, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în terapie ocupaţională


medic: studii superioare de specialitate, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul medical; adeverinţă/ certificat de confirmare în gradul profesional în specialitatea: medicină de familie, recuperare, psihiatrie, medicină internă sau medicină generală; certificat de membru al Colegiului Medicilor din Romania vizat pe anul în curs.


Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 24 noiembrie 2017, ora 16.00


Concurs: 6 decembrie 2017, ora 10.00 proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.


şef serviciu – Serviciul Management de caz pentru copii şi managementul calităţii serviciilor de tip familial (concurs organizat de ANFP)


Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ştiinţe juridice, psihologie, asistenţă socială sau sociologie; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.


Concurs: 29 noiembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.


Relaţii suplimentare: Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, telefon 0374/112.726.


Relaţii suplimentare la la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, din Alba Iulia, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 68, judeţul Alba, tel. 0258/818.266, interior 115 sau mobil 0755/069.660.


Primăria Orașului Cugir


muncitor calificat, treapta profesională I – Compartiment întreţinere şi intervenţii (perioadă determinată)


Condiţii: studii – generale şi calificare în domeniu constituie un avantaj; minimum 10 ani vechime în muncă.


Data limită pentru depunerea dosarelor: 22 noiembrie 2017, ora 16.00


Concurs: 5 decembrie 2017, ora 11.00: proba practică; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.


– inspector, clasa I, gradul profesional debutant, Compartimentul Stare civilă din cadrul Serviciului Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor


Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: drept, administrație publică și științe economice.


Termenul limită pentru depunere a dosarelor: 22 noiembrie 2017


Concurs: 5 decembrie 2017, ora 11:00: proba scrisă; 8 decembrie 2017: proba interviu.


Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Cugir din Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15, Județul Alba, telefon 0258/751.001, interior 115.


Seminarul Teologic Ortodox “Sfântul Simion Ştefan” Alba Iulia


– secretar şef


Condiţii: nivelul studiilor: superioare (economice, juridice, birotică); vechime în muncă: 5 ani în specialitatea postului de secretar/sau în specialitatea studiilor necesare ocupării postului; cunoştinţe operare PC; avizul cultului ortodox.


Concurs: 6 decembrie 2017, ora 11.00: proba scrisă; 7 decembrie 2017, ora 09.00: proba practică; 7 decembrie 2017, ora 14.00: proba interviu.


Relaţii suplimentare se pot obţine la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ştefan”, Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, Bd. Transilvaniei nr. 36 A, judeţul Alba, tel. 0258/834.890.


Primăria Comunei Pianu


– inspector, clasa I, grad profesional debutant – Biroul Financiar Contabil.


Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic.


Concurs: 13 decembrie 2017, ora 9:30: proba scrisă; data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.


Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Pianu, Satul Pianu de Sus, str. Principală nr. 94, Județul Alba, telefon: 0258/761.111 sau 0258/761.112.


ALTE POSTURI


Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia


administrator financiar


Condiţii: studii superioare de lungă durată (S) absolvite cu diplomă (Ciclul I şi II Bologna) sau echivalentă acestora, specializarea ştiinţe economice (finanţe sau contabilitate); minimum 3 ani vechime în muncă în domeniul financiar-contabil pe funcții ce necesită studii superioare de lungă durată; cunoştinţe de utilizare a calculatorului (Word, Internet, Excel).


Data limită pentru depunerea dosarelor: 23 noiembrie 2017, ora 08.00 – 16.00


Concurs: 5 decembrie 2017: proba scrisă; 6 decembrie 2017: proba practică; data și ora interviului vor fi stabilite ulterior


administrator financiar gradul II S (post temporar vacant, perioadă determinată)


Condiţii: studii superioare absolvite cu diplomă, specializarea ştiinţe economice; minimum 3 ani vechime în specialitatea studiilor.


Data limită pentru depunerea dosarelor: 16 noiembrie 2017, ora 16.00


Concurs: 24 noiembrie 2017: proba scrisă; data și ora interviului vor fi stabilite ulterior


Informaţii suplimentare: sediul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, nr.5, judeţul Alba, telefon 0258/806.276.


Unitatea Militară 02401 Alba Iulia


– muncitor calificat (electrician de întreţinere şi reparaţii)


Condiţii: studii medii sau profesionale, vechime în specialitatea studiilor de minimum 10 ani.


Data limită pentru depunerea dosarelor: 21 noiembrie 2017, ora 15.00


Concurs: 29 noiembrie 2017, ora 09.30: proba scrisă; 4 decembrie 2017, ora 09.00: proba interviu.


Relații suplimentare se pot obține la sediul Unitatății Militare 02401, Alba Iulia din Ministerul Apărării Naţionale, Alba Iulia, Bd. Revoluţiei nr. 25, telefon 0258/834.010, interior 123.


Spitalul Orăşenesc Cîmpeni


director medical


Condiţii: absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină; confirmaţi cel puţin medic specialist; minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.


Termen limită pentru depunerea dosarelor de înscriere, 21 noiembrie


Concurs: 4 decembrie, ora 10.00, test grilă/ lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului; 7 decembrie, susţinerea proiectului de specialitate pe o tentă din domeniul de activitate al postului; 7 decembrie, interviul.


Relații suplimentare se pot obține la Colegiul Naţional Avram Iancu, Câmpeni , str. Oituz, nr. 3, judeţul Alba, telefon 0258/771.232.


Colegiul Naţional „Avram Iancu” Câmpeni


– muncitor calificat


Condiţii: studii (obligatoriu): medii sau şcoală profesională, vechime (obligatoriu): minimum 10 ani; calificări: certificat şi autorizaţie de fochist, diplomă de tâmplar, atestat de pază.


Data limită pentru depunerea dosarelor: 21 noiembrie 2017, ora 15.00


Concurs: 4 decembrie 2017, ora 11.00: proba scrisă; 7 decembrie 2017, ora 10.00: proba practică; 8 decembrie 2017, ora 11.00: proba interviu.


Şcoala Gimnazială Vadu Moţilor


– administrator financiar (0,5 normă).


Condiţii: studii superioare în domeniul economic, cu diplomă de licenţă;  vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul; cunoaşterea programelor specifice raportărilor contabile către Inspectoratul Şcolar Judeţean, Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.


Termenul limită de depunere a dosarelor: 7 decembrie 2017, ora 12.00


Concurs: 13 decembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă; 14 decembrie 2017, ora 10:00: proba interviu.


Relaţii suplimentare se pot obţine ta sediul Şcolii Gimnaziale Vadu Moţilor şi la telefon 0258785016/0740899279.


Primăria Comunei Jidvei


– referent de specialitate, treapta I – Compartiment Cadastru Fond Funciar


Condiţii: studii superioare; vechime în câmpul muncii, minimum 5 ani.


Termenul limită de depunere a dosarelor: 20 noiembrie 2017, ora 16:00


Concurs: 28 noiembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă; 5 decembrie 2017, ora 10:00: proba interviu.


Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Jidvei, str. Perilor nr. 15, telefon 0258/881.270.


Primăria comunei Bistra


– şofer, treapta profesionala I, în cadrul Compartimentului Drumuri şi Poduri


Condiţii: studii medii/ şcoală profesională; vechime în muncă, minimum 7 ani: permis de conducere categoria B, C şi E; atestat profesional transport marfa valabil; cartela tahograf valabilă: fişă medicală eliberată de unităţi medicale agreate de Ministerul Transporturilor; aviz psihologic conducător auto (examinare psihologică a persoanelor cu atribuţii în siguranţa transporturilor).


Data limită pentru depunerea dosarelor: 20 noiembrie 2017, ora 14.00


Concurs: 28 noiembrie 2017, ora 11.00 proba scrisă; 5 decembrie 2017, ora 11.00 proba interviu; 7 decembrie 2017, ora 11.00 proba practică.


Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Bislra, telefon 0258/773105.


Primăria Comunei Cut


– inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Buget Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite;


inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Asistenţă şi Protecţie Socială.


Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, economice, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani (pentru inspector, clasa I, grad profesional superior).


Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 27 noiembrie 2017, ora 14.00


Concurs: 11 decembrie 2017, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.


Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Comunei Cut, Str. Principală nr. 29 , Judeţul Alba, telefon 0258/745.113, e-mail primăriacut@yahoo.com


Primăria Municipiului Aiud


consilier, clasa I, grad profesional superior – Direcţia Tehnică, Compartiment Implementare proiecte, Monitorizare servicii publice, Energetic


Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe inginereşti; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.


Concurs: 7 decembrie 2017, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.


Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, str. Cuza Vodă nr. 1, județul Alba, telefon 0258/861/310, interior 1013.


Primăria comunei Valea Lungă


consilier, clasa I, gradul profesional debutant la Compartimentul Fond Funciar și Registrul Agricol


Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă: domeniul fundamental (DFI) științe inginerești, ramura de științe (RSI) – inginerie geodezică; domeniul de licență (DL) – măsurători terestre și cadastru.


Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 22 noiembrie 2017, ora 16.00


Concurs: 5 decembrie 2017, ora 11.00: proba scrisă; 7 decembrie 2017, ora 11.00: proba interviu


Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Valea Lungă, Str. Victoriei nr. 328 B, Județul Alba, telefon 0258/888.102.


Școala Gimnazială Doștat


ajutor analist programator (0,5 normă)


Condiţii: studii medii; vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.


Concurs: 27 noiembrie 2017, ora 09.00: proba scrisă; 27 noiembrie 2017, ora 14.30: proba interviu.


– secretar școală – 0.5 normă


Condiţii: nivelul studiilor universitare; vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.


Concurs: 24 noiembrie 2017, ora 09.00: proba scrisă; 24 noiembrie 2017, ora 14.30: proba interviu.


Relaţii suplimentare se pot obţine la Școala Gimnazială Doștat, județul Alba, strada Principală nr. 31, telefon 0258/764.601.


Liceul Tehnologic Jidvei


– îngrijitor curăţenie


Condiţii: nivelul studiilor – medii sau gimnaziale; vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.


Concurs: 24 noiembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă; 29 noiembrie 2017, ora 09:00: proba practică; 29 noiembrie 2017, ora 13:00: proba interviu.


Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Liceului Tehnologic Jidvei, str. Perilor nr. 19, Judeţul Alba, telefon: 0258/881.124.


Mai multe detalii despre posturile scoase la concurs le puteţi afla de la fiecare instituţie care organizează procedurile de angajare.Mai multe
Sursa alba24.ro
Comenteaza aceasta stire:
Categorie: Stiri locale din Alba Alte stiri despre: Alba
”Sfârșitul democrației în România”: PSD și ALDE au modificat regulamentul Camerei și au ”ucis” opoziția
Opoziția a fost, de astăzi, scoasă din jocul democratic. Plenul Camerei Deputaților a aprobat (cu 176 voturi „pentru”, 88 voturi „împotrivă”) modificarea Regulamentului propriu în sensul că se va schimba ordinea în care se supun la vot amendamentele admise și respinse. Ca urmar [...]
Alte stiri despre: Alba
„Scutul Pădurii”: 70 de pomi de Crăciun, confiscați de polițiști în Munții Apuseni, la Albac
Alţi 70 de pomi de Crăciun au fost confiscați de poliţiştii Secţiei 9 Poliţie Rurală Cîmpeni, în urma unui control în trafic. Potrivit IPJ Alba, la data de 12 decembrie, în jurul orei 19.30, polițiștii Secției 9 Poliție Rurală Cîmpeni, în timp ce efectuau activităţi de supraveg [...]
Alte stiri despre: Alba
Femeie din Alba Iulia, cu dosar penal. A furat un portmoneu în timp ce se afla într-o grădiniță din municipiu
O femeie în vârstă de 36 de ani din Alba Iulia s-a ales cu dosar penal după ce a sustras portmoneul unei tinere, în timp ce se afla într-o grădiniță din municipiu. Poliţiştii din Alba Iulia au identificat-o pe o femeie de 36 de ani, ca persoană bănuită de comiterea unui furt. Aceasta [...]
Alte stiri despre: Alba
Acțiune IPJ Alba: 7 șoferi au rămas fără permis, în ultimele 24 de ore. Amenzi de peste 26.000 de lei
În ultimele 24 de ore, polițiștii din Alba au sancţionat 138 de participanţi la traficul rutier. Faţă de 7 conducători auto a fost luată măsura complementară a suspendării permisului de conducere. În această perioadă, în judeţul Alba, nu au fost înregistrate accidente rutieră sold [...]
Alte stiri despre: Alba
DECLARAȚIE Alexandru Sinea: ”Faptele de care sunt acuzat nu au legătură cu activitatea mea la DSP Alba”
Alexandru Sinea se consideră nevinovat în cazul acuzațiilor de delapidare și tăiere ilegală de arbori și a declarat că beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive. A calificat reținerea sa pentru 24 de ore ca ”un eveniment neplăcut al vie [...]
Alte stiri despre: Alba
JOI: PARASTAS pentru Regele Mihai, la Catedrala Încoronării din Alba Iulia. Slujba, oficiată de ÎPS Irineu
Joi, 14 decembrie, de la ora 12.00, la Catedrala Încoronării din Alba Iulia se va desfăşura slujba de parastas pentru Regele Mihai. Ceremonia religioasă este oficiată de ÎPS Irineu, Arhiepiscop ortodox de Alba Iulia, alături de un sobor de preoţi şi diaconi. Trupul neînsufleţit al Regelu [...]
Alte stiri despre: Alba
InfoTrafic: Lucrări de reparaţii pe Autostrada Sibiu-Deva. Atenţionări pentru şoferi
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că miercuri se execută lucrări de reparaţii asupra carosabilului pe Autostrada A1 Sibiu – Deva. Restricţii de circulaţie sunt pe benzile unu şi de urgenţă ale sensului de mers Deva – Sibiu, pe tronsoanele [...]
Alte stiri despre: Alba
Alexandru Sinea scapă de arest. Directorul DSP Alba va fi cercetat sub control judiciar
Directorul DSP Alba, Alexandru Sinea, va fi cercetat în continuare sub control judiciar, în dosarul cu acuzaţii de delapidare şi tăiere ilegală de arbori. Acesta, alături de ceilalţi şapte suspecţi în dosarul de delapidare, fals intelectual şi tăiere, fără drept, de arbori, cu preju [...]
Alte stiri despre: Alba
Roboții care ne ajută să ne păstrăm slujbele și să câștigăm mai bine. Cum arată și unde îi găsim
În fiecare zi, muncitorii ajung la locul de muncă din fabricile românești pentru a-și lua locul pe linia de producție, unde, precum niște mașini bine unse, își îndeplinesc sarcinile de serviciu. Aceleași mișcări. Din nou și din nou. Dar de ce oamenii ”funcționează” ca și cum ar [...]
Alte stiri despre: Alba
GEMINIDELE: Cea mai frumoasă ploaie de stele din acest an. Fenomen astronomic spectaculos
O ploaie de meteori cunoscută sub numele de Geminide va atinge vârful intensității în noaptea de miercuri spre joi, potrivit NASA. Stelele cazătoare din perioada 4-17 decembrie par să provină din constelaţia Gemini (Gemenii), acesta fiind motivul pentru care se numesc „Geminide”. Acest [...]
Alte stiri despre: Alba