Editura Didactică și Pedagogică va fi reorganizată în societate pe acțiuni și va edita manuale școlare

BOG 2287 Editura Didactică și Pedagogică va fi reorganizată în societate pe acțiuni și va edita manuale școlare poze


Societatea Editura Didactică și Pedagogică SA va fi înființată ca societate comercială pe acțiuni, de interes național, cu capital integral de stat, în subordinea Ministerului Educației, prin reorganizarea Regiei Autonome Editura Didactică și Pedagogică, potrivit Ordonanței de urgență aprobate de Guvern.


Societatea Editura Didactică și Pedagogică SA va avea ca obiect principal de activitate editarea de:  • Manuale școlare pentru învățământul preșcolar, primar, gimnazial, liceal și postliceal, în limba română și în limbile minorităților naționale, și alte lucrări pentru învățământul preșcolar și universitar;

  • Manuale pentru școli profesionale și de maiștri; tratate, lucrări de metodică și de pedagogie; lucrări în sprijinul învățământului pentru perfecționarea profesorilor și pentru activități individuale ale elevilor și studenților, originale și traduceri din alte limbi;

  • Materiale grafice în domeniul mijloacelor de învățământ, precum și alte lucrări necesare învățământului.


Societatea Editura Didactică și Pedagogică SA va realiza manualele școlare la solicitarea directă a Ministerului Educației Naționale, pe bază de contract.


Complementar, Societatea Editura Didactică și Pedagogică poate desfășura și alte activități conexe pentru realizarea obiectului său de activitate.


Societatea va fi condusă de adunarea generală a acționarilor, constituită din reprezentanții Ministerului Educației Naționale, și de către un consiliu de administrație format din cinci membri. Reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor și membrii Consiliului de administrație ai Societății vor fi numiți și eliberați din funcție prin ordin al ministrului Educației Naționale. Conducerea executivă a Societății va fi asigurată de un director general.


Finanţarea programelor de investiţii şi de retehnologizare ale Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A. se asigură din surse proprii şi din alte surse atrase. Patrimoniul Regiei Autonome Editura Didactică și Pedagogică se preia de către  Societatea Editura Didactică și Pedagogică S.A. prin protocol de predare – preluare în conformitate cu prevederile legale. Personalul Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A. va fi preluat în totalitate de la Regia Autonomă Editura Didactică și Pedagogică fără să le fie afectate drepturile avute la data preluării.

Mai multe
Categorie: Stiri locale din Dolj Alte stiri despre: Dolj
SJA Dolj: Informare privind activităţile de prevenire a corupţiei şi de educaţie pentru promovarea integrităţii prezentată cu ocazia şedinţei Colegiului Prefectural din data de 20.07.2018
Informare privind activităţile de prevenire a corupţiei şi de educaţie pentru promovarea integrităţii  prezentată cu ocazia şedinţei Colegiului Prefectural din data de 20.07.2018          DIRECŢIA GENERALĂ ANTICORUPŢIE a fost înfiinţată prin Legea nr. 161/2005 privind sta [...]
Alte stiri despre: Dolj
R A P O R T privind asigurarea protecţiei unităţilor de învăţământ şcolar, a siguranţei elevilor şi personalului didactic în trimestrul II 2017 – 2018
R A P O R T  privind asigurarea protecţiei unităţilor de învăţământ şcolar, a siguranţei elevilor şi personalului didactic în trimestrul II 2017 – 2018   Menţinerea ordinii publice şi îmbunătăţirea climatului de siguranţă, prevenirea victimizării minorilor, a delincve [...]
Alte stiri despre: Dolj
RAPORT cu privire la activitatea de control desfasurata de Serviciul de Inspectie Sociala din cadrul AJPIS Dolj pe parcursul anului 2017 si semestrului I 2018
RAPORT cu privire la activitatea de control desfasurata de Serviciul de Inspectie Sociala din cadrul AJPIS Dolj pe parcursul anului 2017 si semestrului I 2018 Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Dolj,  functioneaza in baza prevederilor  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.113 [...]
Alte stiri despre: Dolj
Raportul de activitate al Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Dolj în semestrul I 2018
Raportul de activitate al Agentiei Judetene pentru Ocuparea  Fortei de Munca Dolj în semestrul I 2018 Agenţia Judeteana pentru Ocuparea Forţei de Muncă este o instituţie publică cu personalitate juridică, înfiinţata începând cu anul 1999. Funcţionează în subordinea Agenţiei Naţiona [...]
Alte stiri despre: Dolj
ALDE DOLJ: SUSȚINEM CAMPANIILE PRO-VACCINARE
Anișoara Stănculescu, Președinte OFLDE Dolj:”Pregătim o campanie de conștientizare în comunitățile izolate a  rolului vaccinarii copiilor ”   Considerăm că niciun un efort nu este prea mare pentru a preveni epidemii care sunt adevărate atentate la sănătatea publică.Pe lângaacț [...]
Alte stiri despre: Dolj
RAT Craiova: Modificare de orar și frecvență ape traseele de autobuz, în ziua meciului CSU Craiova – CSMS Iași
RAT Craiova anunţă publicul călător, că in data de 23.07.2018, urmare a desfașurării evenimentului sportiv „  meciul CSU CRAIOVA – CSMS IASI ”, se va modifica orarul de funcționare și se va micșora frecvența de circulație a traseelor (E1T, E1R, 20 si 29b) ce tranzitează zona st [...]
Alte stiri despre: Dolj
Adina Vălean cere autorităților române o dezbatere publică, cu toți actorii implicați, pe subiectul administrării ariilor protejate
Adina Vălean, președintă a Comisiei de Mediu din Parlamentul European cere autorităților române o dezbatere publică, cu toți actorii implicați, pe subiectul administrării ariilor protejate.   Pe 19 iulie, Guvernul României a emis o ordonanță de urgență prin care elimină noțiune [...]
Alte stiri despre: Dolj
Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința din 19 iulie 2018
Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința din 19 iulie 2018 PROIECTE DE LEGI PROIECT DE LEGEpentru stabilirea cadrului legal, instituţionalşi procedural necesar aplicării Deciziei nr. 406/2009/CE privind partajarea efortului statelor membre de a reduce em [...]
Alte stiri despre: Dolj
Şcoala de vară „Un mediu sănătos pentru viitorul tău-Hortmed”
        În perioada 15 iulie – 29 iulie 2018, Facultatea de Horticultură a Universităţii din Craiova organizează a II-a ediție a Şcolii de vară „Un mediu sănătos pentru viitorul tău-Hortmed”, proiect câştigat de Universitatea din Craiova în cadrul Proiectu [...]
Alte stiri despre: Dolj
WATERPARK CRAIOVA – program de funcționare, tarife, facilități
WATERPARK CRAIOVA – program de funcționare, tarife, facilități, contact   [...]
Alte stiri despre: Dolj