A fost demarat cel mai mare proiect european din Maramureş – 180 milioane de euro, peste 400 km de reţea de apă şi canalizare

În 14 februarie 2018, a fost semnat Contractul de Servicii privind „Asistenţa tehnică pentru pregătirea Aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Maramureş, în perioada 2014-2020”. Scopul proiectului îl reprezintă continuarea strategiei judeţene pentru dezvoltarea sectorului de apă şi apă uzată, în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană. Obiectivul general al contractului de asistenţă tehnică constă în furnizarea de servicii specializate de proiectare, management de proiect şi supervizarea lucrărilor, pe toată durata de implementare a proiectului. În prezenţa primarului Cătălin Cherecheş, documentele au fost semnate ieri de către Constantin Alexandrescu, director Eptisa – România, şi ec. Alexandrina Bancoş, director general al Vital SA.


Contractul a fost adjudecat de asocierea SC EPTISA ROMÂNIA SRL (lider asociere) şi EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA SL (asociat), prin licitaţie deschisă-online, având valoarea de 24.614.980 lei, valoare fără TVA (180 milioane de euro) şi o perioadă de prestare a serviciilor de 44 de luni de la data emiterii ordinului de începere a serviciilor. Proiectul de investiţii are ca obiectiv general îmbunătăţirea infrastructurii în sectorul de apă uzată din judeţul Maramureş, în vederea îndeplinirii obligaţiilor de conformare cu angajamentele de tranziţie şi cu obiectivele intermediare convenite între Comisia Europeană şi Guvernul României, pentru implementarea Directivei 91/271 a CE cu privire la colectarea şi tratarea apelor uzate urbane (transpusă în legislaţia naţională prin Hotărârea 352/2005, referitoare la tratarea apei uzate urbane). În judeţul nostru localităţile cuprinse în proiect sunt Baia Mare, Tăuţii Măgherăuş, Cicârlău, Copalnic Mănăştur, Groşi, Şişeşti, Satulung, Şomcuta Mare, Ardusat, Remetea Chioarului, Ilba, Handalul Ilbei, Sighetu Marmaţiei, Vadu Izei, Bocicoiu Mare, Baia Sprie, Cavnic, Seini, Tg. Lăpuş, Ulmeni, Vişeu de Sus, Bistra, Botiza, Cupşeni, Lăpuş, Mireşu Mare, Poienile de Sub Munte, Rona de Jos, Suciu de Sus, Groşii Ţibleşului, Remeţi, Petrova pentru reţelele de apă şi Baia Mare, Recea, Baia Sprie, Tăuţii Măgherăuş, Sighetu Marmaţiei, Bocicoiu Mare, Vadu Izei, Vişeu de Sus, Poienile de Sub Munte, Repedea, Dumbrăviţa, Groşi, Coltău, Săcălăşeni, Seini, Cicârlău, Ilba, Handalul Ilbei, Şomcuta Mare, Remetea Chioarului, Coaş, Copalnic Mănăştur, Lăpuş, Cavnic, Bistra, Petrova, Satulung pentru reţelele de canalizare.

onstantin Alexandrescu, director general adjunct Eptisa – România: “Facem parte dintr-un grup de experienţă internaţională realizată în 44 de ţări. Eptisa lucrează în România de peste 20 de ani. În prezent, activăm în 19 judeţe ale României, experienţă similară pentru proiectele finanţate prin POIM din judeţele Iaşi, Vâlcea, Prahova, Olt şi Teleorman, experienţă în Maramureş pe proiectul SAMTID. Proiectul actual prevăzut pentru judeţul Maramureş este deosebit de complex, pe partea de alimentare cu apă. Maramureşul acoperă 21 de sisteme de alimentare cu apă care include 32 de localităţi cu o lungime de 443 km, iar în cadrul lucrărilor pe lângă sistemele de alimentare cu apă mai sunt incluse captări de suprafaţă, staţii de tratare/clorinare şi gospodării de înmagazinare apă. Pe partea de sisteme de canalizare sunt acoperite 13 aglomerări care cuprind 26 de localităţi cu o lungime de reţea de 400 km, iar pe partea de canalizare sunt incluse reabilitări şi staţii de epurare noi – 5 bucăţi, instalaţie de deshidratare a nămolului în Baia Mare şi staţii de vidanj. Vom lua în considerare la implementarea contractului de lucrări, diminuarea disconfortului public corelat cu o politică corespunzătoare de informare a cetăţenilor, referitoare la lucrările ce urmează a fi executate în zonă”.

Contractul de asistenţă tehnică este structurat în două etape majore. Obiec­tivele specifice ale contractului de consultanţă sunt următoarele: realizarea documentaţiilor necesare în vederea depunerii proiectului şi obţinerea cofinanţării din partea Fondului de Coeziune pentru lucrări în infrastructura de apă şi apă uzată din judeţul Maramureş; realizarea proiectării şi elaborarea documentaţiilor de atribuire necesare în vederea atribuirii contractelor de lucrări şi sprijinirea Operatorului Regional în procesul de derulare a procedurilor de atribuire; realizarea serviciilor de asistenţă în managementul proiectului şi supervizarea lucrărilor pe toată durata de implementare a proiectului; realizarea serviciilor de publicitate şi informare pe toată durata de implementare a proiectului.

Ec. Alexandrina Bancoş, director general al Vital SA: „Astăzi este o zi foarte importantă pentru noi. Este importantă pentru că vorbim, cu siguranţă, despre cel mai important program operaţional finanţat de UE în Maramureş, program care vizează dezvoltarea investiţiilor în infrastructura de apă şi apă uzată din judeţ. Contractul de Asistenţă tehnică pentru pregătirea Aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire are ca obiective specifice: asistenţa tehnică şi realizarea documentaţiilor, proiectare, supervizare, publicitate şi informare, toate acestea derulându-se pe toată durata de implementare a proiectului. Ne dorim să avem servicii de calitate oferite de firma câştigătoare EPTISA, să avem o colaborare bună cu toate unităţile administrativ-teritoriale din judeţ, fie direct, fie prin ADI, iar pe de altă parte, colegii noştri din Vital să-şi pună în valoare întreaga expertiză şi experienţă acumulată pe parcursul derulării programelor anterioare SAMTID, IPSA, POS1. Toate aceste programe au ca scop creşterea calităţii vieţii, a gradului de asigurare cu apă, precum şi a gradului de asigurare cu servicii de canalizare. În prezent, acest coeficient este de 83% pe judeţ şi 98% pe Baia Mare pentru asigurarea cu apă şi 62% la serviciile de canalizare pe judeţ şi 95% pe Baia Mare. Pe POIM s-au realizat 443 km de reţea apă din care 75% extinderi, 20% aducţiuni şi 5% reabilitări, iar pe reţea canal 440 km din care 68% extinderi şi 30% colectoare. De asemenea, odată cu creşterea gradului de asigurare cu apă şi creşterea gradului de asigurare cu servicii de canalizare, creşte gradul de satisfacţie al populaţiei, şi toţi cetăţenii trebuie să beneficieze de apă curată, de calitate, suficientă şi disponibilă în orice moment. Mulţumim domnului primar Cătălin Cherecheş pentru sprijin, pentru susţinere şi pentru că este în permanenţă alături de noi, este motorul principal în proiectele adresate comunităţii şi în activităţile de zi cu zi”.

Rezultatele aşteptate în urma prestării serviciilor de asistenţă tehnică sunt: implementarea proiectului cu respectarea indicatorilor prevăzuţi în proiect, actualizarea şi completarea Master Planului pentru perioada 2014-2020 privind alimentarea cu apă potabilă şi evacuarea apelor uzate din judeţul Maramureş, achiziţia contractelor în conformitate cu procedurile stabilite şi în perioadele de timp planificate prin graficul de achiziţii, supervizarea contractelor în conformitate cu graficele de execuţie aferente proiectelor respective, efectuarea plăţilor în conformitate cu graficele de plăţi aferente contractelor şi implementarea măsurilor privind publicitatea proiectului.

Cătălin Cherecheş, primarul municipiului Baia Mare: “Începem de azi demararea celui mai amplu proiect de finanţare europeană din Maramureş, proiect de reabilitare şi extindere a reţelelor de apă şi canalizare în Baia Mare şi judeţul Maramureş, dar şi construirea unei staţii de neutralizare a nămolurilor care provin din staţiile de epurare şi care ne creează, în special nouă, băimărenilor, un disconfort major. Valoarea acestui proiect este de 180 milioane euro, realizându-se 400 km de reţea de alimentare cu apă şi 400 km de reţea de canalizare.

Ca primar al municipiului Baia Mare, dar şi ca preşedinte al Agenţiei de Dezvoltare Intercomunitară Maramureş, structură care supervizează activitatea societăţii Vital, îmi doresc prin acest prim contract de consultanţă şi supervizare să evităm erorile de proiectare care, din păcate, au făcut obiectul proiectelor tehnice realizate până în 2010 şi pe care, devenind primar şi preşedinte ADI Maramureş, ori le-am descoperit foarte târziu în implementarea proiectului, ori fiind aprobată finanţare din perioada 2010-2016, nu au putut fi evitate, deoarece ar fi compromis întreaga finanţare.

Astăzi, avem şansa să realizăm proiectele tehnice prin intermediul unei societăţi cu înalt prestigiu european, care are un birou intern de proiectare a reţelelor. A fost o procedură de achiziţie cu o puternică concurenţă, lucru care a dus la o economie de mai bine de 50% din valoare estimată, la o calitate cert superioară a serviciilor asumate. Este important să înţeleagă atât societatea Vital, cât şi consultantul Eptisa, noul nostru partener, dar şi viitori constructori că lucrările de apă şi canalizare trebuie să însemne o creştere a calităţii vieţii băimărenilor şi maramureşenilor şi nu un infernal deranj, o depreciere a străzilor aduse ulterior, în mod îndoielnic, la starea iniţială. Pe de altă parte, aceste lucrări şi proiecte trebuie realizate într-o perfectă colaborare şi comunicare cu cetăţenii, cu primăriile, cu societatea Vital şi constructorii desemnaţi.

Dacă mă gândesc la trecut, cel mai mare regret al meu este legat de imposibilitatea să fi intervenit în anularea asumărilor financiare pe care primarii în funcţie până în 2010 le-au adoptat. Aceste asumări au dus la obligarea societăţii Vital să majoreze tarifele pentru apă şi canalizare. Chiar şi în această situaţie, fiind constrâns de un contract de finanţare foarte dur, am găsit câteva porţi de salvare astfel încât am reuşit să salvez şi chiar să anulez încă o creştere a tarifelor cu aproximativ 20% în anul 2015.

De această dată cu o previziune care are ca ţintă anul 2025, acest nou proiect, care va aduce acoperirea cu servicii de apă şi canalizare pentru 98% dintre suprafeţele locuite ale judeţului, nu va însemna o majorare a tarifelor pentru cetăţeni, societatea Vital ar trebui să găsească formulele inteligente din perspectivă managerială pentru a-şi mări veniturile dintr-un număr mai mare de abonaţi şi costuri mai reduse de exploatare. Aşa cum în urmă cu 4 ani am obţinut în negocierile cu societatea Vital eliminarea din facturile cetăţenilor a apei meteorice, mă voi lupta folosind toate instrumentele legale să apăr interesele băimărenilor şi maramureşenilor, în principal pentru a se evita vreo presiune financiară în plus într-o perioadă în care pentru foarte multe dintre familiile noastre fiecare leu este câştigat cu efort şi muncă, veniturile fiind încă la un nivel inferior faţă de media europeană. În acest sens, dezavuez într-un mod ferm teoria păguboasă şi lipsită de suflet, inspirată dintr-o teorie capitalistă prost înţeleasă, cum că preţurile utilităţilor din occident trebuie să fie aplicate şi în România, uitându-se într-un mod barbar că veniturile noastre, ale românilor, se plasează într-o zonă de aproximativ 30% faţă de veniturile fraţilor noştri din apus”.

Proiectul este cofinanţat din Fondul de Coeziune prin POIM 2014-2020.


Post-ul A fost demarat cel mai mare proiect european din Maramureş – 180 milioane de euro, peste 400 km de reţea de apă şi canalizare apare prima dată în Graiul Maramuresului.Mai multe
Comenteaza aceasta stire:
Categorie: Stiri locale din Maramures Alte stiri despre: Maramures
Treaba politicienilor
Guvernanţii şi opozanţii se provoacă în timpul mandatului, căci din acest joc politic vor fi selectaţi următorii administratori ai treburilor publice. Alegătorii nu ţin cont de ideologii, îşi schimbă convingerile în funcţie de evoluţia mai mult sau mai puţin convingătoare a partide [...]
Alte stiri despre: Maramures
Tâlhărie soluţionată de poliţişti
Colaborarea dintre poliţiştii de investigaţii criminale şi cei de ordine publică, dar şi operativitatea cu care aceştia au acţionat într-un caz de tâlhărie au dus la identificarea unui băimărean, bănuit de comiterea faptei, la scurt timp de la sesizare. Duminică, la ora 12.20, o băim [...]
Alte stiri despre: Maramures
Se apropie campania APIA 2018
Cererea de plată se va depune la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), în perioada 1 martie – 15 mai 2018. Statul le acordă fermierilor: plăţi directe în sectorul vegetal şi zootehnic, ajutoare naţionale tranzitorii şi plăţi pentru măsurile compensatorii [...]
Alte stiri despre: Maramures
Finanţare nerambursabilă de 33.000 euro
Începînd cu 10 ianuarie 2018, Asociaţia Inceptus România implementează proiectul START UP AIR – Antreprenoriat Inovativ în regiunea Nord-Vest, adresat şomerilor/angajaţilor/persoanelor inactive, cu vîrsta peste 18 ani, care locuiesc în Regiunea Nord-Vest (judeţele Bihor, Bistriţa-Nă [...]
Alte stiri despre: Maramures
Regulile de ecocondiţionalitate
Fermierii trebuie să respecte cerinţele legale în materie de gestionare şi standardele privind bunele condiţii agricole şi de mediu ale terenurilor, sănătatea plantelor, sănătatea şi bunăstarea animalelor. Să protejeze apele împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole [...]
Alte stiri despre: Maramures
Orientare • CSŞ Baia Sprie – medalii la Cupa României, Trofeul Maramureş şi Cupa Spria Nord
În perioada 17-18 februarie, la Izvoare s-a desfăşurat a doua ediţie a Cupei României la orientare pe schiuri, Trofeul Maramureş – ediţia 47, şi Cupa Spria Nord, competiţii organizate de Federaţia Română de Orientare în colaborare cu CS Spria Baia Sprie şi CS Nord Baia Mare. Au p [...]
Alte stiri despre: Maramures
Expoziţia Comorile României
La Secţia de Etnografie a Muzeului Maramureşului din Sighetu Marmaţiei, primarul Horia Scubli, directorul Gheorghe Todinca şi Mariana Scubli, pasionată de arta fotografică, au vernisat expoziţia itinerantă “Comorile României”, cuprinsă în evenimentele dedicate Centenarului Marii U [...]
Alte stiri despre: Maramures
Registrele genealogice
Guvernul a stabilit suma de 56 milioane lei ce va fi plătită în 2018 către crescătorii de animale, pentru înfiinţarea şi menţinerea registrelor genealogice ale raselor de animale şi pentru serviciile de determinare a calităţii genetice a animalelor, din care 27.000.000 lei pentru speciil [...]
Alte stiri despre: Maramures
Aleşii locali din Cavnic şi-au adoptat bugetul pe 2018
Consiliul Local al Cavnicului şi-a aprobat bugetul pe 2018, în şedinţa desfăşurată la finele săptămânii tocmai încheiate. Cu toate că sumele avute la dispoziţie şi în acest an nu sunt mari, comparativ cu alte oraşe, spre exemplu, consilierii au alocat la capitolul dezvoltare aproape [...]
Alte stiri despre: Maramures
Butoiul cu pulbere
Astăzi, 20 februarie, de la ora 19, este programat spectacolul „Butoiul cu pulbere”, după Dejan Dukovski, regia Marcel Ţop. Este „o poveste tragi-comică despre oamenii Maramureşului, cel mai nedomesticit ţinut românesc, un loc unde ţăranii au construit un cimitir vesel în [...]
Alte stiri despre: Maramures